Çalışma Alanları

 • Şirketler Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Özel Sermaye İşlemleri
 • Finansman (Proje Finansmanı/ Satın Alma Finansmanı/ Yapılandırılmış Finansman)
 • Sendikasyon Kredileri
 • Finansal Düzenlemeler
 • Borçlanma Araçları ve Sermaye Piyasaları
 • Menkul Kıymetleştirme
 • Enerji
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Özelleştirme